Quyết định số 1453/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và Nậm Chiến
Số/Ký hiệu: 1453/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 29/10/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1453/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát và Nậm Chiến được ban hành ngày 29/10/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1453/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1453/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ