Quyết định số 1445/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008
Số/Ký hiệu: 1445/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/10/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1445/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc định mức đầu tư các dự án thuộc Chương trình 135 kế hoạch năm 2007 và năm 2008 được ban hành ngày 25/10/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1445/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1445/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ