Quyết định số 1441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước
Số/Ký hiệu: 1441/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 6/10/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước được ban hành ngày 6/10/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1441/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1441/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ