Quyết định số 142/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam
Số/Ký hiệu: 142/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 142/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam được ban hành ngày 31/01/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 142/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 142/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ