Quyết định số 1404/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Số/Ký hiệu: 1404/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 30/09/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1404/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc chuyển chủ đầu tư Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được ban hành ngày 30/09/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1404/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1404/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ