Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau

Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Số/Ký hiệu: 14/2012/QĐ-UBND Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/08/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Cà Mau Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau V/v Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành ngày 27/08/2012 bỏi UBND Tỉnh Cà Mau


Xem chi tiết Quyết định 14/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau