Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau

Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Số/Ký hiệu: 14/2011/QĐ-UBND Người ký: Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành: 7/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Cà Mau Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau V/v Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau được ban hành ngày 7/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Cà Mau


Xem chi tiết Quyết định 14/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau