Quyết định số 1394/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên

V/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Số/Ký hiệu: 1394/2006/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Kim
Ngày ban hành: 6/7/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thái Nguyên Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1394/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên V/v V/v ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành ngày 6/7/2006 bỏi UBND Tỉnh Thái Nguyên


Xem chi tiết Quyết định 1394/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1394/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên