Quyết định số 1386/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Bổ sung Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi thẩm quyền định giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ và đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch
Số/Ký hiệu: 1386/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 9/8/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1386/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Bổ sung Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi thẩm quyền định giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ và đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch được ban hành ngày 9/8/2010 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1386/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1386/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ