Quyết định số 1362/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học
Số/Ký hiệu: 1362/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1362/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học được ban hành ngày 18/10/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1362/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1362/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ