Quyết định số 131/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh
Số/Ký hiệu: 131/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/01/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 131/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh được ban hành ngày 23/01/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 131/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 131/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ