Quyết định số 1297/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên

Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2006
Số/Ký hiệu: 1297/2006/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Kim
Ngày ban hành: 23/06/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thái Nguyên Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1297/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên V/v Về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2006 được ban hành ngày 23/06/2006 bỏi UBND Tỉnh Thái Nguyên


Xem chi tiết Quyết định 1297/2006/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1297/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên