Quyết định số 1227/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Quản lý giáo dục
Số/Ký hiệu: 1227/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 9/9/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1227/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Học viện Quản lý giáo dục được ban hành ngày 9/9/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1227/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1227/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ