Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hòa Bình

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếpcông dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số/Ký hiệu: 12/2010/QĐ-UBND Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 9/9/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hòa Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hòa Bình V/v Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếpcông dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành ngày 9/9/2010 bỏi UBND Tỉnh Hòa Bình


Xem chi tiết Quyết định 12/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hòa Bình