Quyết định số 1122/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định về việc thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước" trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X)
Số/Ký hiệu: 1122/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1122/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quyết định về việc thành lập Tổ biên tập Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước" trình Hội nghị Trung ương Đảng lần 4 (Khoá X) được ban hành ngày 28/08/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1122/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1122/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ