Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số/Ký hiệu: 11/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 24/03/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lào Cai Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai V/v Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai được ban hành ngày 24/03/2011 bỏi UBND Tỉnh Lào Cai


Xem chi tiết Quyết định 11/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lào Cai