Quyết định số 1070/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hải Phòng
Số/Ký hiệu: 1070/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 7/8/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 1070/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Hải Phòng được ban hành ngày 7/8/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 1070/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 1070/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ