Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng

Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng Mạ (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Mạ của tỉnh Lâm Đồng
Số/Ký hiệu: 105/2009/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 24/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Lâm Đồng Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng V/v Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng Mạ (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc Mạ của tỉnh Lâm Đồng được ban hành ngày 24/12/2009 bỏi UBND Tỉnh Lâm Đồng


Xem chi tiết Quyết định 105/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng