Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 09/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 21/05/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành ngày 21/05/2012 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 09/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội