Quyết định số 09/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Về việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định số 2056/QĐ-PC ngày 06 tháng 8 năm 1996
Số/Ký hiệu: 09/2006/QĐ-BGTVT Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 26/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 09/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải V/v Về việc đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định số 2056/QĐ-PC ngày 06 tháng 8 năm 1996 được ban hành ngày 26/01/2008 bỏi Bộ Giao thông vận tải


Xem chi tiết Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 09/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải