Quyết định số 07/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010
Số/Ký hiệu: 07/2006/QĐ-TTG Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 10/1/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 được ban hành ngày 10/1/2006 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 07/2006/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ