Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phê duyệt Đề án “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số/Ký hiệu: 06/2011/QĐ-UBND Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 27/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v Phê duyệt Đề án “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành ngày 27/01/2011 bỏi UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Xem chi tiết Quyết định 06/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu