Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Long An

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính
Số/Ký hiệu: 05/2012/QĐ-UBND Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 8/2/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Long An Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Long An V/v Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính được ban hành ngày 8/2/2012 bỏi UBND Tỉnh Long An


Xem chi tiết Quyết định 05/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Long An