Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc bãi bỏ một số nội dung thu phí tại Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 26/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc bãi bỏ một số nội dung thu phí tại Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành ngày 26/01/2011 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 05/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội