Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Số/Ký hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 17/02/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Tuyên Quang Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tuyên Quang V/v Về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành ngày 17/02/2012 bỏi UBND Tỉnh Tuyên Quang


Xem chi tiết Quyết định 02/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Tuyên Quang