Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Số/Ký hiệu: 02/2012/QĐ-UBND Người ký: Phạm Thành Tươi
Ngày ban hành: 29/02/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Cà Mau Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau được ban hành ngày 29/02/2012 bỏi UBND Tỉnh Cà Mau


Xem chi tiết Quyết định 02/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Cà Mau