Quyết định 1405/QĐ-BTTTT 2021

Hướng dẫn mã QR cá nhân của ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19
Số/Ký hiệu: Người ký:
Ngày ban hành: 17/12/2021

Ngày có hiệu lực: 17/12/2021

Cơ quan ban hành: Phân loại:
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 17/12/2021

Quyết định 1405/QĐ-BTTTT 2021 V/v Hướng dẫn mã QR cá nhân của ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành ngày 17/12/2021 bỏi


Xem chi tiết tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

abc

Tải văn bản gốc Quyết định 1405/QĐ-BTTTT 2021
-