Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Số/Ký hiệu: 34/2007/PL-UBTVQH11 Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 20/04/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phân loại: Pháp lệnh
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội V/v PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN được ban hành ngày 20/04/2007 bỏi Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Xem chi tiết Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội