Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
Số/Ký hiệu: 29/2006/PL-UBTVQH11 Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 5/4/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phân loại: Pháp lệnh
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội V/v PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH được ban hành ngày 5/4/2006 bỏi Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Xem chi tiết Pháp lệnh 29/2006/PL-UBTVQH11 tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Pháp lệnh số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội