Nghị định số 91//2006/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Số/Ký hiệu: 91//2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 6/9/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 91//2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được ban hành ngày 6/9/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 91//2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 91//2006/NĐ-CP của Chính phủ