Nghị định số 89/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
Số/Ký hiệu: 89/2011/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 89/2011/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức được ban hành ngày 10/10/2011 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 89/2011/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 89/2011/NĐ-CP của Chính phủ