Nghị định số 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số/Ký hiệu: 84/2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành ngày 18/08/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 84/2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 84/2006/NĐ-CP của Chính phủ