Nghị định số 81/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng
Số/Ký hiệu: 81/2011/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 81/2011/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng được ban hành ngày 16/09/2011 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 81/2011/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 81/2011/NĐ-CP của Chính phủ