Nghị định số 72/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Số/Ký hiệu: 72/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/07/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 72/NĐ-CP của Chính phủ V/v Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được ban hành ngày 25/07/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 72/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 72/NĐ-CP của Chính phủ