Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số/Ký hiệu: 68/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/07/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ V/v Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành ngày 18/07/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 68/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 68/NĐ-CP của Chính phủ