Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
Số/Ký hiệu: 63/NĐ-CP Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 23/06/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ V/v Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân được ban hành ngày 23/06/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 63/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ