Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
Số/Ký hiệu: 62/2011/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/07/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn được ban hành ngày 26/07/2011 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 62/2011/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ