Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Số/Ký hiệu: 54/2011/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 4/7/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được ban hành ngày 4/7/2011 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 54/2011/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ