Nghị định số 43/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề
Số/Ký hiệu: 43/2008/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 8/4/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 43/2008/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 của Luật Dạy nghề được ban hành ngày 8/4/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 43/2008/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 43/2008/NĐ-CP của Chính phủ