Nghị định số 33/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Số/Ký hiệu: 33/2011/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/05/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 33/2011/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được ban hành ngày 16/05/2011 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 33/2011/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 33/2011/NĐ-CP của Chính phủ