Nghị định số 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề
Số/Ký hiệu: 139/2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề được ban hành ngày 20/11/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 139/2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ