Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số/Ký hiệu: 134/2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/11/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành ngày 14/11/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 134/2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ