Nghị định số 125/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
Số/Ký hiệu: 125/2011/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 125/2011/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân được ban hành ngày 30/12/2011 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 125/2011/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 125/2011/NĐ-CP của Chính phủ