Nghị định số 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục
Số/Ký hiệu: 125/2008/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/12/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định và hướng dẫn việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục được ban hành ngày 11/12/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 125/2008/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 125/2008/NĐ-CP của Chính phủ