Nghị định số 121/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông
Số/Ký hiệu: 121/2008/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 3/12/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 121/2008/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông được ban hành ngày 3/12/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 121/2008/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 121/2008/NĐ-CP của Chính phủ