Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Số/Ký hiệu: 112/2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được ban hành ngày 29/09/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 112/2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 112/2006/NĐ-CP của Chính phủ