Nghị định số 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Số/Ký hiệu: 103/2008/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/09/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ V/v Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được ban hành ngày 16/09/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 103/2008/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ