Nghị định số 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Số/Ký hiệu: 101/2006/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/09/2006

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được ban hành ngày 21/09/2006 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 101/2006/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ