Nghị định số 02/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Số/Ký hiệu: 02/2008/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 4/1/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Nghị định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng được ban hành ngày 4/1/2008 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Nghị định 02/2008/NĐ-CP tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Nghị định số 02/2008/NĐ-CP của Chính phủ