Chưa được phân loại số 86/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 86/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Chưa được phân loại
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Chưa được phân loại số 86/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 17/01/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Chưa được phân loại 86/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

You may also like
Tải văn bản gốc Chưa được phân loại số 86/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ